مدام همسرم را کنترل میکنم

ساعات مطب : 8 الی 17

مدام همسرم را کنترل میکنم

یکی از مسائلی که در خانواده و زوج‌ها مطرح می‌شود، اعتماد است. اعتماد و صداقت جزو عوامل مهم در پایداری خانواده است و دروغ و عدم تعهد می‌تواند کانون خانواده را براحتی از هم بپاشد. زوج‌هایی که به یکدیگر اعتماد دارند و از یکدیگر دروغ نمی‌شنوند، راحت تر می‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند و اغلب در مورد رفت و آمدهای یکدیگر حساسیتی ندارند و با آرامش کنار هم زندگی می‌کنند. همین امر میتواند باعث شک و کنترل همسر شود.

بیاعتمادی میتواند بسرعت مانند موریانه در ذهن فرد رسوخ و به صورت تصاعدی پیشرفت کند و سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار دهد. برخی افراد معتقدند با کنترل کردن مداوم و نظارت میتوانند اعتماد را در ذهن خودشان ایجاد کنند. اینها در زندگی سعی میکنند تمام رفت و آمدها و معاشرتهای شریک زندگی خود را کنترل کنند.

شاید در کوتاهمدت کنترل کردن بتواند فرد را آرام کند، اما کنترل کردن بیش از حد باعث ایجاد اختلاف نظر میشود و شاید حتی باعث شود فردی که کنترل میشود، واکنشهای خشم و پرخاشگرانه از خود بروز دهد یا ممکن است سرخورده شود و اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست بدهد.

زوجی که کنترلگر است دائم در حال نظارت و غافلگیری همسرخود در شرایط مختلف است و بدون اجازه یا حتی به صورت آشکار وارد حریم شخصی همسر خود میشود و این رفتار بیمارگون میتواند تا جایی ادامه پیدا کند که از وسایل الکترونیکی برای شنود یا ضبط رفت و آمدها و مکالمات شریک زندگیاش استفاده کند. علت بروز چنین رفتارهایی میتواند به دلیل رخ دادن یکسری عدم تعهدها و رعایت نکردن مسائل مربوط به تعهد عاطفی، جنسی یا مالی صورت بگیرد و وقتی صداقت در رفتار و عملکرد یکی از زوجین یا هر دو وجود نداشته باشد، در نتیجه ممکن است چنین رفتارهایی بروز کند.

این رفتارها فرد را از سلامت روان دور میکند و باعث ایجاد دلهره، اضطراب، ناامنی، خشم، اختلال در خواب و… میشود.

علائم شک بیمارگون کنترل همسر عبارتند از:

بیاعتماد بودن و داشتن شک به اطرافیان و بخصوص جنس مخالف

درگیری ذهنی مبنی براین که دیگران مدام دارند به فرد دروغ میگویند.

باور داشتن به این که اطرافیانش قابل اعتماد نیستند و قصد صدمه زدن به او را دارند.

پیدا کردن معانی خاص و مختلف در رفتارها و مکالمات عادی شریک زندگی

مداوم و بدون هیچ دلیلی به وفاداری همسر خود شک دارند.

داشتن افکار تکرار شونده درباره خیانت و بیوفایی

نارضایتی مداوم و احساس دلهره و ترس در مورد شریک زندگی

کنکاش مداوم در مورد ارتباطات اجتماعی همسر

اگر در معاینات بالینی مشخص شود فرد دچار بیماری شک است، ممکن است علاوه بر روان درمانی، از دارودرمانی نیز در مورد او استفاده شود.
همچنین زوج درمانی و شناخت درمانی کمک میکند تا روند بهبود فرد سرعت مطلوبتری داشته باشد و درمان بهتر صورت میگیرد.

دکتر مهرنوش دارینی

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته