اهمیت بلوغ مالی!

اهمیت بلوغ مالی!

ساعات مطب : 8 الی 17

اهمیت بلوغ مالی!

بلوغ مالی و بلوغ رفتاری جزو مسائل مهم زندگی انسان است و افراد پس از اینکه به بلوغ جسمی می رسذد لازم است تا رفته رفته به بلوغ رفتاری نیز دست یابند. بنابراین می توان گفت که فرد بالغ کسی است که در زندگی به یک فردیت رسیده و مسئولیت زندگی خود را به دست گرفته است.
یکی از مواردی که در بلوغ رفتاری و روانی مطرح می شود، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری است. مسئولیت پذیری افراد در زمینه های متفاوت و مختلف گسترده می شود که یکی از آنها مسائل مالی است.

استقلال مالی یعنی اینکه فرد برای رفع نیازهای مالی خود و داشته های خود به دیگران وابسته نیست و می تواند مستقلا هزینه های خود را تامین کند اما بلوغ مالی چیزی فراتر از استقلال مالی است. بلوغ مالی یعنی لازم است تا فرد برای اداره کردن امور زندگی خود روی پای خودش بایستد و توانایی تصمیم گیری صحیح را دارد و انتظاراتش در زمینه های مختلف مشخص و منطقی است.

فردی که بلوغ مالی دارد در زندگی خود در زمینه های مالی هدفمند رفتار می کند و در صورتیکه به اهداف خود نرسد برنامه های خود را تغییر می دهد و برای رسیدن به موفقیت در مقابل تغییر کردن مقاومت نمی کند.
همچنین این فرد توانایی تصمیم گیری صحیح را در زمینه مالی دارد و در صورت لزوم نیز با افراد آگاه مشورت می کند اما نهایتا می تواند تصمیم صحیح بگیرد و بدون فکر از کسی پیروی نمی کند.

او توانایی پذیرش تعهدات مالی را در زندگی خود دارد و در قبال تصمیمات و رفتارهایی که انجام می دهد بالغانه و مسئولانه عمل می کند.
افرادی که بلوغ فکری رسیده اند توانایی کنترل تکانه های هیجانی خود را دارند و این توانایی در سطوح مالی نیز به چشم می خورد.

برای رسیدن به استقلال مالی، مهم‌ترین چیزی که باید در فکر نوجوان و جوان رخ دهد این است که نگرش آنها تغییر کند و باید بدانند که برای شروع استقلال مالی و کار کردن به دنبال مشاغل رویایی با حقوق نجومی نباشند و پس از استقلال مالی لازم است تا افراد بلوغ مالی خود را تقویت کنند. باید اشاره داشت که یک نوجوان می تواند در عین اینکه هنوز در زمینه مالی وابسته به پدر و مادر خود است اما در عین حال قدم در راه بلوغ مالی بگذارد و رفتارهایش در زمینه های کنترل تکانه های مالی جهت دهی شود.

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته