انگیزه دانش آموزی چرا و چگونه ؟

انگیزه دانش آموزی؛چرا و چگونه ؟

ساعات مطب : 8 الی 17

انگیزه دانش آموزی چرا و چگونه ؟

یکی از دغدغه های والدین، موفقیت فرزندانشان است و برای رسیدن به موفقیت لازم است تا شرایط دستیابی به موفقیت وجود داشته باشد. هدف گذاری و تلاش و انگیزه دانش آموزان می تواند تاثیر مستقیمی بر موفقیت داشته باشد و آنچه ممکن است در دانش آموز دیده شود نداشتن انگیزه است.

اﻧﮕﻴـﺰش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی درونی ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ گفته می شود که رفتار فرد را به سوی هدف هدایت می کند و ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮک ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﻧﺴﺎنی و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه آن “انگیزه” می باشد. انگیزه طیف وسیعی از جنبه‌های زیستی، هیجانی، اجتماعی و شناختی را دربرمی گیرد و رفتار فرد را شکل می‌دهد و درحقیقت “انگیزه” به همان توضیحی گفته می‌شود که در بیان چرایی اعمال دیگران به کار می‌رود.

انگیزه دانش آموزان هم عامل درونی دارد و هم عامل بیرونی. انگیزه‌ی بیرونی از محیط به دانش آموز داده می‌شود و تقویت آن از پاداش‌هایی مانند جوایز، پول، اعتبار اجتماعی و رتبه تحصیلی و تحسین دیگران همکلاسی ها، اولیای مدرسه، والدین و بستگان صورت می گیرد.

انگیزه‌های درونی در ذهن فرد شکل می گیرند و نوعی لذت شخصی را به دنبال دارند (ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺻﻞ از یادگیری و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ). باید اشاره داشت که در انگیزه های درونی، فعالیت یادگیری و نتایج حاصل از یادگیری برای فرد اثر خودتقویتی دارند.

اگر بخواهیم فراوانی یک رفتار را در دانش آموز افزایش یابد لازم است تا آن رفتار تقویت شود و باید در نظر داشته که با اینکه تقویت کننده های درونی پایدار تر از تقویت کننده های بیرونی هستند اما هر دو برای افزایش رفتار لازم هستند.

بیشترین نگرانی والدین زمانی صورت می گیرد که فرزندشان انگیزه تحصیلی خود را از دست می دهد و رفتارهایی از این قبیل در دانش آموز به چشم می خورد:
 تمرکز پایین و بی توجهی و بی دقتی
مسئولیت پذیری پایین و تنبلی بیش از حد
 امتناع از رفتن به مدرسه و یا رفتن به مدرسه با اجبار و اکراه.
 ابراز کسالت قبل از رفتن به مدرسه و بهانه تراشی مداوم برای حضور در مدرسه و غیبت های بی دلیل.
 امتناع کردن از نوشتن تکالیف و یا انجام تکالیف به صورت ناقص و بی نظم.
 اجتناب از درس خواندن و بی توجهی به تاریخ امتحانات.
 نداشتن برنامه ریزی درسی و توانایی تصمیم گیری ضعیف
 انجام بیش از حد فعالیت های غیردرسی
 تغییر در الگوی خواب (پرخوابی یا کم خوابی)
 میل به ترک تحصیل و ابراز آن به والدین
 رویاپردازی بیش از حد
این علایم می تواند بنابر دلایل متفاوتی ایجاد شود که یکی از آنها سبک فرزندپروی و نوع رفتار والدین است و همچنین سیستم آموزشی مدرسه و روابط با همسالان نیز می تواند عامل ایجاد بی انگیزه بودن در دانش آموز شود.

بنابراین چنانچه علایم و نشانه های بی انگیزه بودن در دانش آموز وجود داشته باشد لازم است تا ابتدا علل بی انگیزه بودن دانش آموز شناسایی شود و همچنین نشانه های اختلال افسردگی نیز مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به نوع مشکل و عوامل ایجاد کننده، درمانهای نگرشی و انگیزشی در مورد دانش آموز به کار گرفته شود.

نتیجه کنکور مرگ و زندگی نیست !

خانواده، فضایی برای رشد و بالندگی فرد است و سبک رفتاری در خانواده جزو موارد مهم در دوام و صمیمیت روابط بین اعضای خانواده است.نتیجه کنکور یکی از مواردیه که…
ادامه مطلب

بررسی تطبیقی مفاهیم بکار گرفته شده در مشاوره و راهنمایی و مفاهیم مطرح شده در تعلیم و تربیت اسلامی

نفس از دیدگاه مشاوره  بهترین معادل در روانشناسی همان خود ، من ،  self  ego ، است . این مفهوم در بیشتر دیدگاههای روانشناسی مطرح شده است . به عنوان…
ادامه مطلب
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته