حل مشکلات رفتاری کودک؛چگونه؟

حل مشکلات رفتاری کودک؛چگونه؟

ساعات مطب : 8 الی 17

حل مشکلات رفتاری کودک؛چگونه؟

در شکل گیری رفتار علاوه بر عوامل وراثتی، عوامل محیطی نیز نقش بسیاری دارند و می تواند در هنجار بودن و یا بیمارگون بودن رفتار اثر بگذارند. حل مشکلات رفتاری به انسان بسیار کمک میکن تا بتواند الگو های رفتاری غلط خودش را اصلاح کند.

رفتار هم به صورت آشکار وجود دارد و هم به صورت پنهان. “رفتار آشکار” رفتاری است که دیگران می توانند آن را از طریق یکی از حواس خود دریافت کنند و “رفتار پنهان” رفتاری است که فقط خود شخص آن را ادراک می کند و متن آن را می داند مانند فکر کردن.
رفتار طبیعی کودکان به سن، جنسیت، شخصیت و میزان رشد جسمی و عاطفی و اجتماعی اشان بستگی دارد.

چنانچه رفتار کودک با انتظارات خانواده و ارزش های جامعه و گروه همسالان همخوانی نداشته باشد یا از هم گسیخته باشد، توام با مشکل است و لازم است تا اصلاح شود. اما برخی از خانواده ها به صورت افراطی کمال گرا هستند و مدام در حال ایراد گرفتن از رفتار فرزندشان هستند و اضطراب و استرس را به فرزند خودشان منتقل می کنند و با حساسیت بیش از حد باعث می شوند تا رفتارهای نابهنجار در فرزندشان افزایش یابد.

تغییر در رفتار در دو زمینه صورت می گیرد. یکی کاهش دادن رفتارنامطلوب مثل پر خوری ، کج خلقی ، پرخاشگری ، اضطراب، و دیگری افزایش رفتار مطلوب، که دربرگیرنده ضعف های رفتاری فرد است(مانند بهبود رفتارهای اجتماعی ، مهارت های کنشی، اعتماد به نفس و ….

برای حل مشکلات رفتاری در فرزندتان لازم است تا ابتدا مشخص شود که رفتار فرزند شما متناسب با سن و مرحله رشد او است یا خیر و چنانچه متناسب با رشد او است، نیازی به مداخله و ایجاد تغییر ندارد.

اما چنانچه رفتارهای غیرطبیعی در کودک وجود دارد، برای تغییر می توان از روشهای تغییر رفتار استفاده کرد. کودکان رفتاری که مورد تشویق و پاداش قرار گیرد را ادامه می دهند و رفتاری که نادیده گرفته شود را کنار می گذارند. و بسیار مهم است که واکنش شما نسبت به یک رفتار ثابت، بصورت ثابت باشد و او را سردرگم نکنید.

زیرا کودک متوجه نخواهد شد که رفتار اوبا تشویق روبرو می شود و یا با تنبیه. همچنین باید در نظر داشته باشید که نادیده گرفتن نیز می توان در کاهش فراوانی رفتار نامطلوب تاثیرگذار باشد.

همچنین برای تقویت رفتار از سن دوسالگی می توان از روشهای تشویقی و تقویت مثبت و دادن پاداش استفاده کرد و او را به انجام دادن رفتار مطلوب ترغیب کرد.

با افزایش سن لازم است تا لیستی کوتاه از قانون های مهم تهیه کنید و آنها را به همراه فرزندتان مرور کنید تا دچار سردرگمی نشود و مشخص باشد که چه رفتارهایی را لازم است تا افزایش دهد و از چه رفتارهایی باید پرهیز کند.

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته