آموزش آرامش سازی

آموزش آرامش سازی

آموزش آرامش سازی (ریلکسیشن) در مرکز مشاوره دکتر دارینی صورت می گیرد. متقاضیان می توانند جهت مشاوره ریلکسیشن در قسمت تماس با ما وقت بگیرند.

 ریلکسیشن یا همان آرامش سازی راهی است که با توسل به آن می توانید تنش را از خود دور کرده و با آرامش به تصمیم گیری، و نشان دادن واکنش در برابر موقعیت های اضطراب آور و تنش زا بپردازید.

فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته