رضایت در روانشناسی

ساعات مطب : 8 الی 17

معنای رضایت و رضایتمندی در زندگی:

رضایت حالتی هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید.
رضایتمندی احساس فرد در مورد یک عملکرد می باشد، هر فردی برای هر موضوعی یک هدف در ذهنش دارد حالا اگر آنچه در واقعیت رخ می دهد با آن هدفی که در ذهن دارد شباهت بیشتری داشته باشد و واقعیت به هدف نزدیکتر باشد رضایتمندی اش بیشتر خواهد بود و هر چه واقعیت با هدف ذهنی تفاوت بیشتری داشته باشد رضایتمندی کمتر خواهد بود. در واقع رضایتمندی یک احساس درونی است و در افراد مختلف متفاوت می باشد و جنبه های مختلف زندگی را در بر میگیرد.

رضایت شغلی چیست؟

رضایت شغلی در سازمان به معنی سطح رضایتمندی و خشنودی کارمندان از کار است. رضایت شغلی فراتر از خشنودی از کارها و مسئولیت‌های روزانه پیش می‌رود. رضایت شغلی یک مقیاس غیرقابل اندازه‌گیری و پاسخی احساسی است که از حضور در محیط کار و یا انجام کار می‌گیرید.

عواملی که در بهبود سطح رضایت افراد از زندگی تاثیر دارند، کدام اند؟

وضعیت سلامت جسمانی
وضعیت سلامت روان
میزان ارتباطات اجتماعی سالم
میزان استقلال فردی
باورها وارزش های ذهنی

راهکارهایی برای افزایش میزان رضایت:

از مقایسه کردن خود با دیگران بپرهیزید.
بخشندگی را در زندگی افزایش دهید.
از لحظات خود لذت ببرید و با طبیعت آشتی کنید.
افکار منفی را از خودتان دور کنید.
صادقانه رفتار کنید.
علائق‌تان را دنبال کنید.
قدر عزیزان‌تان را بدانید

چه کسانی از زندگی خود رضایت کمتری نسبت به دیگران دارند؟

افرادی که بدنبال رضایت دیگران هستند.
افرادی که خود را دست کم می گیرند.
افرادی که خود را باور ندارند.
افرادی ترجیح می دهند از حق زندگی خودشان بگذرند و خود را فدای دیگران کنند.
افرادی که بدنبال تشویق و تایید دیگران هستند.
افرادی که اهمال کار هستند و مدام کارهای خود را به تعویق می اندازند.
افرادی که دچار سندروم خستگی و بی حوصلگی هستند.

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته