فحاشی در روانشناسی

ساعات مطب : 8 الی 17

تعریف فحاشی:

در معنای عامیانه کلمه فحاشی، به معنای دشنام و بددهنی است.
فحاشی عبارت است از اینکه کسی نسبت به اشخاص دیگری ناسزا یا الفاظ رکیک و فحش دهد که از مصادیق توهین هم است.

ریشه های فحاشی:

یكی از انواع خشونت‌ها، خشونت كلامی است. خشونت و سوءرفتار كلامی فقط به فحاشی محدود نمی‌شود؛ بلكه انواع بی‌عفتی‌های كلامی و شوخی‌های آزاردهنده و تمسخر و تحقیر، انتقادهای بیش از حد و ظالمانه و قهر و سكوت‌های طولانی را در برمی‌گیرد. در بین خشونت‌های كلامی، بددهنی و فحاشی بیشتر از همه آزاردهنده است و با بازخوردهای شدیدتر روبه‌رو می‌شود.

علت فحاشی چیست؟

ناهنجاری های روانی:

برخی افراد به دلیل بروز ناهنجاری های روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیتی به فحاشی کردن تمایل دارند. این افراد از طریق فحش دادن و ایجاد تنش و ناخواسته به محیط اطرافیانشان، توجه و همدردی دیگران را به خود جلب می کنند.

نقص در مهارتهای ارتباطی:

افرادی که نقص در مهارت های ارتباطی دارند و نمی توانند به درستی احساسات و نیازهای خود را به طرز مناسبی بیان کنند، به جای اینکه از راه های سازنده و همکاری جستجو کنند، به فحاشی کردن روی می آورند. این رفتار ناشی از عدم توانایی در مدیریت خشم و احساسات منفی است.

فرهنگ و تربیت افراد:

برخی از افراد به دلیل فرهنگ و تربیتی که در خانواده و جامعه خود دریافت کرده اند، به فحاشی کردن روی می آورند. در برخی فرهنگ ها، فحش دادن به عنوان یک رفتار قابل قبول درنظر گرفته می شود و در برخی موارد به عنوان راهی برای بیان خشم و نارضایتی مورد استفاده قرار می گیرد.

الگو گرفتن از دیگران:

بعضی افراد به دلیل تاثیرگذاری از دیگران و تماشای رفتارهای ناپسند دیگران، به فحاشی کردن متمایل می شوند. این افراد به طور ناخودآگاه رفتارهای منفی دیگران را تقلید می کنند و آن ها را به عنوان الگوی خود در نظر می گیرند.

نداشتن کنترل بر احساسات:

برخی از افراد به دلیل نداشتن کنترل بر احساسات و خشم و نارضایتی های خود، به فحشی کردن روی می آورند. آن ها در موقعیت هایی که احساس نارضایتی و خشم را تجربه می کنند، قادر نیستند احساسات خود را به طرز مناسبی بیان کنند و به جای آن به فحاشی کردن و ایجاد تنش و ناخواسته در محیط اطرافیان خود متوسل می شوند.

آسیب های بددهنی:

بددهنی باعث می‌شود میزان محبوبیت فرد كاهش یابد و جایگاه اجتماعی او به خطر بیفتد. همچنین باعث می‌شود حرف فرد پذیرفته نشود و حتی اگر حرف او درست باشد، به دلیل این‌كه با دشنام‌گویی همراه بوده است، پذیرفته نمی‌شود. فحاشی نشانی از ضعف شخصیتی یك فرد است و نیاز دارد تا در زمینه رفتار بین‌فردی درمان شود. این نوع رفتار باعث به خطر افتادن روابط شخصی، اجتماعی، خانوادگی، عاطفی و زناشویی می‌شود.

درمان فحاشی:

برای درمان لازم است تا ابتدا علل بددهنی و فحاشی فرد شناسایی شود و خود فرد تصمیم بگیرد تا رفتارش تغییر كند. همچنین در صورت لزوم، فرد علاوه‌بر روان‌درمانی و رفتاردرمانی، اگر دچار خشم شدید و بیمارگون و غیرقابل كنترل است، لازم است تا برای مداخله دارویی ارجاع شود.

keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته