روزه‌داری نباید منجر به تشدید افسردگی شود

روزه‌داری نباید منجر به تشدید افسردگی شود

روزه‌داری نباید منجر به تشدید افسردگی شود

دکتر مهرنوش دارینی

متخصص روان شناسی و مشاوره

با توجه به این که روزه‌داری، سلامت روان را ارتقا می‌دهد و افرادی که ارتباط قلبی با خالق خود دارند آرام‌تر هستند، چنانچه ساعت مصرف دارو قابل تغییر باشد، می‌توان روزه گرفت، چرا که روزه گرفتن تمرینی برای صبور بودن و کسب آرامش محسوب می‌شود .

برخی بیماران نیاز دارند، به صورت مداوم دارو مصرف کنند و در شرایطی که بیماری و کنترل علائم فیزیولوژیک آن حاد باشد، فرد ناگزیر است تمام و کمال داروهای خود را بموقع مصرف کند، زیرا در صورت مصرف نکردن، علائم اضطرابی او بیشتر می‌شود. مثلا در مورد بیماران اسکیزوفرنیک و دوقطبی و افسردگی شدید، روزه‌داری توصیه نمی‌شود.

روزه‌داری به فرد کمک می‌کند تا از عوامل ناراحت‌کننده فاصله بگیرد و به آرامش روحی خود بپردازد، اما اگر باعث شود تا فرد عصبانی و پرخاشگر شود، باید از روزه‌داری فاصله بگیرد.

عصبانیت و خشم در حین روزه‌داری پدیده‌ای فیزیولوژیک است و هنگامی که قند خون کاهش پیدا می‌کند، تعادل روانی و الکترونیکی مغز و سیستم عمومی بدن دچار اختلال می‌شود و چنانچه رفتارهای مخرب و پرخاش فرد افزایش یابد، لازم است داروهای خود را قطع نکند و روزه نگیرد.

فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته