پرسشنامه افسردگی بک

ساعات مطب : 8 الی 17

پرسشنامه افسردگی بک

تست افسردگي بک فرم ۲۱ سوالی

دستور:تست افسردگي بک پرسشنامه شامل ۲۱ گروه سوال است. خواهشمند است جمله های هر گروه را به دقت مطالعه کنید و فقط دور جمله ای که بیش از چند جمله دیگر حالت کنونی شما را بیان می کند، یک دایره بکشید. دقت کنید که در هر گروه از جمله ها فقط باید یک جمله را انتخاب نمائید.

اول:

۰-    من احساس غمگینی نمی کنم.

۱-    احساس می کنم دلم گرفته یا غمگینم.

۲-    من همیشه دل گرفته و غمگینم و نمی توانم از آن رهایی یابم.

۳-    من به اندازه ای غمگین و افسرده ام که تحمل آن برایم غیر ممکن است.

دوم:

۰-    من درباره آینده خود بدبین و دلسرد نیستم.

۱-    من نسبت به آینده نا امیدم.

۲-    من حس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم

۳-    من حس می کنم که آینده ناامید کننده است و چیزی بهتر نمی شود.

سوم:

۰-    من حس نمی کنم که شخص شکست خورده ای باشم

۱-    من حس می کنم که بیش از افراد دیگر در زندگی شکست خورده ام.

۲-    هر چه به گذشته نگاه می کنم جز شکست های مکرر چیزی نمی بینم.

۳-    من حس می کنم که شخصی کاملاً شکست خورده ام

چهارم:

۰-    من مثل گذشته از چیزی لذت می برم.

۱-    من مثل گذشته از چیزی لذت نمی برم.

۲-    من دیگر مثل گذشته از چیزی  لذت نمی برم.

۳-    من از همه چیز ناراضی و ناراحتم.

پنجم:

۰-    من احساس گناه بخصوصی ندارم.

۱-    من گاهی احساس گناه می کنم.

۲-    من بیشتر اوقات احساس گناه می کنم.

۳-    من همیشه احساس گناه می کنم.

ششم:

۰-    من احساس نمی کنم که تنبیه و کیفر می شوم.

۱-     من حس می کنم که ممکن است تنبیه شوم.

۲-    من انتظار دارم که تنبیه شوم.

۳-    من حس می کنم که دارم تنبیه می شوم.

هفتم:

۰-    من از خودم مایوس و نا امید نیستم.

۱-    من از خودم مایوس و نا امیدم.

۲-    من از خودم بیزارم.

۳-    من از خودم متنفرم.

هشتم:

۰-    من حس نمی کنم که از دیگران بدتر باشم.

۱-    من نسبت به نقاط ضعف و اشتباهات خود، بسیار خرده گیر هستم.

۲-    من همیشه برای اشتباهاتم، خودم را سرزنش می کنم.

۳-    من برای هر اتفاق ناگواری که رخ می دهد خودم را سرزنش می کنم.

نهم:

۰-    من حس نمی کنم که از دیگران بدتر باشم.

۱-    من در فکر خودکشی بوده ام ولی آن را به مرحله عمل در نمی آورم.

۲-    من دوست دارم که خودکشی کنم.

۳-    من اگر بتوانم خودکشی می کنم.

دهم:

۰-    من بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم.

۱-    من بیشتر از حد معمول گریه می کنم.

۲-    من حالا همیشه گریه می کنم.

۳-    من قبلاً می توانستم گریه کنم، ولی حالا هم اگر بخواهم نمی توانم گریه کنم.

یازدهم:

۰-    من رنجیده خاطر و ناراحت نیستم.

۱-    من حالا زودتر از گذشته رنجیده خاطر و ناراحت می شوم.

۲-    من حالا همیشه احساس رنجیده و ناراحتی می کنم.

۳-    من از چیزهایی که در گذشته رنجیده خاطر نمی شدم اکنون ناراحت می شوم.

دوازدهم:

۰-    من علاقه ام را به دیگران از دست نداده ام.

۱-    اکنون علاقه من به دیگران کمتر از گذشته است.

۲-    من بیشتر علاقه خود را نسبت به دیگران از دست داده ام.

۳-    من همه علاقه خودم را نسبت به دیگران از دست داده ام و به آنان علاقه ای ندارم.

سیزدهم:

۰-    من همیشه می توانم تصمیم بگیریم.

۱-    من مثل سابق نیستم و تصمیم های خود را به عقب می اندازم.

۲-    من بیش از پیش برای تصمیم گیری با اشکال روبرو می شوم.

۳-    من اصلاً نمی توانم تصمیم بگیرم.

چهاردهم:

۰-    فکر نمی کنم که بدتر از گذشته بنظر بیایم.

۱-    من از اینکه پیر بنظر بیایم یا جذاب نباشم نگران هستم.

۲-    من احساس می کنم که تغییرات مداومی در وضع ظاهری من بوجود می آید و مرا غیر جذاب می کند.

۳-    من معتقدم که زشت و بدقیافه هستم.

پانزدهم:

۰-    من نمی توانم مثل گذشته کار کنم.

۱-    من برای شروع بکار باید تلاش بیشتری بکنم.

۲-    من برای انجام هر کاری باید خیلی به خودم فشار بیاورم.

۳-    من به هیچ وجه نمی توانم کاری بکنم.

شانزدهم:

۰-    من مانند معمول و طبیعی می توانم بخوابم.

۱-    من مانند گذشته نمی توانم بخوابم.

۲-    من صبح ها یکی دو ساعت زودتر از معمول بیدار می شوم و بسختی می توانم دوباره بخوابم.

۳-    من چند ساعت زودتر از خواب بیدار می شوم و نمی توانم دوباره بخوابم.

هفدهم:

۰-    من بیشتر از حد معمول خسته نمی شوم.

۱-    من نسبت به گذشته زودتر خسته می شوم.

۲-    من تقریباً از انجام هر کاری خسته می شوم.

۳-    من آنقدر خسته می شوم که نمی توانم هیچ کاری بکنم

اختلال پانیك یا وحشت‌زدگی

یكی از اختلالات اضطرابی كه برخی افراد را درگیر خود می‌كند، حملات پانیك یا وحشت‌زدگی است. در حقیقت حمله اضطراب شدید همراه با احساس مرگ قریب‌الوقوع را اختلال وحشت‌زدگی می‌نامند.…
ادامه مطلب
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته