مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی، حقوقی و غیره اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. گاهی ممکن است به منظور حل مشکلات از راهنمایی خانواده، دوستان و اطرافیان بهره مند شویم، لیکن کمک تخصصی، حل بهتر و سریع تر مشکل را با احتمال خطای کمتر میسر می سازد.

  • مشاوره تحصیلی
  • مشاوره خانواده
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره شغلی
  • درمان مشکلات فردی
  • درمان مشکلات زوج
  • درمان مشکلات خانوادگی
  • درمان روابط زناشویی
  • بازی درمانی کودکان
  • برگزاری کارگاه روانشناسی
فهرست
× پشتیبانی 24 ساعته