دکتر مهرنوش دارینی

دکتری مشاوره ‏

کارشناس ارشد مشاوره

کارشناس روانشناسی بالینی ‏

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

شماره نظام روان شناسی 1766

عضو انجمن روانشناسی آمریکا APA

عضو انجمن مشاوره و رواندرمانی کانادا CCPA

مدرس دانشگاه

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انستیتو روانکاوی تهران

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

کارشناس رسانه ( تلویزیون ، رادیو و مطبوعات )

مشاوره فردی، زوج، گروهی، خانواده
دکتر مهرنوش دارینی
keyboard_arrow_up
× پشتیبانی 24 ساعته