دکتر مهرنوش دارینی

دکتری مشاوره ‏
کارشناس ارشد مشاوره
کارشناس روانشناسی بالینی ‏
کارشناس رسانه ( تلویزیون ، رادیو و مطبوعات )
مدرس دروس تخصصی کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره ، روانشناسی شخصیت، مطالعات زنان و ‏‏… در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

شماره نظام روان شناسی ۱۷۶۶

مسئول مرکز مشاوره مجتمع خیریه بهزیستی وحدت

عضو انجمن بین المللی اختلالات روانشناختی

عضو انجمن مشاوره ایران

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انستیتو روانکاوی تهران

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

مشاوره فردی، زوج، گروهی، خانواده، ‏زناشویی و روابط جنسی مشاوره تحصیلی و شغلی

دکتر مهرنوش دارینی
فهرست