فهرست مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی ای تاریخ : جمعه، 17 دي ماه ، 1389
موضوع : کنگره ها


 

فهرست مقالات دومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

Second Congress of IPA Articles

1) پايايي و اعتبار مقياس سخت کوشي / محمد علي بشارت
2) نيمرخ پنج عاملي محيط كار / كاربردي نوين از الگوي پنج عاملي شخصيت / غلامرضا نفيسي
3) تحليل رواني ـ اجتماعي از گوناگوني هويت : تفاوت‌هاي فرهنگي و شخصيتي در ايران / مير تقي گروسي فرشي

بقیه در ادامه مطلب

 

4) بررسي همه‌گير شناسي يا مطالعه فراواني و توزيع پريشاني‌هاي رواني و اختلال‌هاي رفتاري در جمعيت تهران / محمود ساعتچي
5) بررسي مقايسه‌اي افسردگي در زنان قرباني خشونت همسر و زنان عادي / عليرضا جزايري
6) بررسي ارتباط اضطراب و علائم مثبت و منفي در بيماران مبتلا به افسردگي / عباس علي مددي
7) بررسي شيوع اختلال هراس در بيمارن اسكيزوفرني و اختلال خلقي دو قطبي / محمود فرورشي
8) بررسي ارتباط انواع پرخاشگري با بيماري زخم معده / سوسن عليزاده فرد
9) بررسي مدل علي ويژگي‌هاي شخصيتي ، جهت‌گيرهاي انگيزشي و سبك‌هاي شناختي يادگيري / فرهاد خرمايي
10) رابطه ابعاد اضطراب و نگرش رياضي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني در درس رياضي / اصغر رضويه
11) بررسي رابطه ساده و چندگانه وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي ، انگيزه پيشرفت ، خلاقيت ، مخاطره پذيري ، جايگاه مهار ، عزت نفس ، خودكار آمدي و تحمل ابهام با كارآفريني و رابطه متغير اخير با عملكرد تحصيلي و مشاركت در فعاليت‌هاي غير آموزشي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز/ حسين شكر كن
12) تاثير پخش موسيقي در هنگام مطالعه بر ميزان يادگيري / حسن احدي
13) بررسي رابطه بين مديريت زمان و يادگيري خود تنظيم در بين دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي / صغري ابراهيمي قوام
14) بررسي رابطه بين اختلال خواندن و نقص در ادراك بينايي دانش‌آموزان پايه اول و دوم ابتدايي / فريبرز درتاج
15) مطالعه ميزان اعتبار و روايي آزمون ارزيابي عصبي ـ رفتاري و شناختي كاگنيستات / فرناز كشاورز ارشدي
16) تغييرات زمانی و مکانی موج P300 در حين انجام تکاليف شناختی : نتايج اوليه / محمد علي نظري
17) معرفي روشي جديد براي بررسي جانبي شدن مغز و تاثير آن در كاركرد زبان زنان و مردان/ شمس اسفند آباد
18) الگوي اضمحلال شناختي بيماران اسكيزوفرنيك و مبتلايان به اختلالات خلقي با ويژگي‌ پسيكوتيك / بهروز دولتشاهي
19) بررسي تغيير پذيري خلق در شرايط آب و هوايي و فصول مختلف سال در جمعيت بهنجار/ حسين كاوياني
20) گفتگوی دروني : مفهوم ارزشمند ، اما فراموش شده در شناخت درماني / حسن حميد پور
21) مقايسه تاثير در شيوه درماني آرامش عضلاني پيشرونده (PMR) و تن آرامي (BR) در كاهش سطوح اضطراب كلي پنهان و آشكار دانش‌آموزان / ميترا رضايي
22) اثر بخشي شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش پرخاشگري دانشجويان و بررسي اثر اين كاهش بر سلامت عمومي آنها / مرتضي ترخان
23) اختلال استرس پس از ضربه ptsd ناشي از تجربه زلزله / كاظم نعمت الله زاده ماهاني
24) مقايسه اثربخشي تكنيك‌هاي ايفاي نقش و سرمشق‌گيري در افزايش جرات‌ورزي دانش‌آموزان / ناصر صبحي قراملكي
25) بررسي اعتبار و پايايي فرم فارسي پرسشنامه باورهاي وسواسي -44 / گيتي شمس
26) هنجاريابي آزمون ماتريس‌هاي پيشرونده ريون رنگي كودكان در دانش آموزان شهر اهواز / دكتر غلامرضا رجبي
27) انطباق و استانداردسازي آزمون غير كلامي هوش اسنيجرزـ اومان براي كودكان 7-5/2 سال ، يك مطالعه مقدماتي / اصغر مينايي
28) اعتباريابي و روايي الگوي توانمندي رواني ـ اجتماعي تيلر و رابطه آن با مهارت‌هاي هيجاني ، سلامت رواني اجتماعي / دكتر مريم وفايي
29) بررسي ويژگي‌هاي روان سنجي مقياس تجديد نظرشده كمرويي چيك وباس (RCBS) / فردين مرادي‌منش
30) نقش مهارت‌هاي گفتگو در استدلال تئوري ذهني theory of mind / دكتر سيد امين يزدي
31) اثربخشي سه شيوه رفتاردرماني ، دارو درماني و درمان تركيبي ( دارودرماني همراه با رفتار درماني ) در كاهش علائم و سواس فكري وعملي / سيد حميد آتش‌پور
32) بررسي وضعيت هوش هيجاني معتادان مركز تي سي شهر شهريار / علي نيك بخت
33) بررسي اثر بخشي آموزش كوتاه مدت مهارت‌هاي زندگي / حميد پور شريفي
34) بررسي رابطه آموزش مهارتهاي زندگي و نگرش نسبت به زندگي در بين دانشجويان / سيمين حسينيان
35) بررسي رابطه ميان تنيدگي امتحان و عملكرد ايمني بدن با توجه به نقش تعديل كننده شادكامي / دكتر نجمه حميد
36) معرفي روشي جديد براي بررسي جانبي شدن مغز و تاثير آن در كاركرد زبان زنان و مردان / دكتر علي عطاري
37) رابطه سبك‌هاي دلبستگي با ميزان شادكامي و توافق در مسائل زناشويي در دانشجويان زن متأهل دانشگاه / دكتر عصمت دانش
38) مقايسه درجه اهميت ملاك‌هاي مختلف بر انتخاب همسر در ميان افراد مجرد و متاهل / دكتر سيامك ساماني
39) بررسي رابطه دلزدگي زناشويي با جنسيت / فاطمه نويدي
40) بررسي رابطه‌ي ميان ميزان افسردگي و رفتار جنسي در دو گروه از دانشجويان متاهل / دكتر اكرم خمسه
41) كلاسه‌بندي و تعريف شخصيتي مهاجران ايراني در امريكا / دكتر عليرضا عابدين
42) بررسي رابطه برتري جانبي مغز و فصل تولد / افسانه باقري -دكتر فربد فدايي-آنيتا باغدارساريانس
43) ميزان شيوع اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي در كودكان دبستاني/ پريسا نامداري - هدايت نظري -محمدرضامحمدي
44) اثر بخشي و مقايسه مواجهه و جلوگيري از پاسخ با فلوكستين در بيماران مبتلا به وسواس آلودگي و وارسي / سيدكمال صولتي دهكردي - دكتر ايرج گودرزي - دكتر بهمن صادقي - دكتر فاطمه طادي
45) مقايسه وضعيت سلامت رواني افراد داراي حساسيت اضطرابي بالا و پايين/ فردين مرادي منش- دكتر سيد احمد ميرجعفري -دكتر محمد علي گودرزي-دكتر نوراله محمدي
46) رابطه بين افسردگي و انزواي اجتماعي در بين كاربران اينترنت / ايلناز سجاديان-محمدعلي نادي
47) اعتباريابي و مقايسه پرسشنامه وسواي فكري ـ عملي پادوا بر روي بيماران اختلال وسواس فكري ـ عملي و كارمندان مراكز مشاوره و درماني شهر شيراز / دكتر غلامرضا رجبي -نسيم سيد صالحي
48) تاثير موسيقي بر سلامت روان / دكتر حميد نجات- دكتررسول
49) نقش ورزش در كاهش افسردگي دختران كانون اصلاح و تربيت اهواز/ محمود برات‌وند-عبدالرحيم اسدالهي
50) ارزيابي نورپسيكولوژيك در تشخيص اختلالات شناختي و رفتاري/ نرگس كرم قديري- نرگس ابراهيم خاني
51) بررسي اثر شيوه شناخت درماني گروهي برافزايش سازگاري بازنشستگان/ رزيتا اماني-شهريار عبدالملكي
52) بررسي اثر بخشي آموزش جرات ورزي در كاهش ميزان افسردگي دانش‌آموزان 12 الي 16 ساله شهر مشهد/ مليحه سلطاني -دكترحسين اسكندري
53) بررسي مقايسه‌اي سطح سلامت روان بيماران معتاد تحت پوشش برنامه كاهش آسيب و بيماران معتاد غير تحت پوشش/ فرزانه غنيمي
54) مقايسه روايت‌هاي زندگي افراد افسرده و مضطرب مراجعه كننده به كلينيك‌هاي بهداشت روان شهر تهران با افراد عادي ( رويكرد روايت به افسردگي و اضطراب( / مريم اسماعيلي نسب- دكتر حسين اسكندري- دكتر احمد برجعلي
55) بررسي ميزان استفاده از داروهاي روانپزشكي در درمان بيماران مبتلا به بيمارهاي عملكرد روده/ دكترمحمد رضا زالي-دكتر دلناز روشندل-دكتر محمدرضا رضائي لشكاجاني-دكتر سپيده شفائي
56) نقش نوروفيدبك در درمان ADHD : مقاله مروري/ حميد يعقوبي
57) بررسي مقايسه‌اي عوامل تنيدگي‌زا و راهكارهاي مقابله‌اي در افراد مبتلا به ديابت و سالم/ دكترحميدرضاآقا محمديان شعرباف-بهرامعلي قنبري ‌هاشم آبادي -مرضيه واعظي
58) بررسی اثر نقش آموزش گروهی مهار خشم بر شيوه عقلانی- عاطفی رفتاری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اروميه/ رويا ياوريان-طيبه گلشن شندي -هاله اعجاز
59) بررسي نرخ شيوع اعتياد به اينترنت و رابطه آن با تنهايي و عزت نفس در دانش‌آموزان دخترو پسر دبيرستاني شهر تهران/ ليلي قاسم‌زاده-دكترمهرناز‌شهر آراي-دكترعليرضا مرادي
60) مطالعه سلامت رواني دانشجويان ورودي سال 1381 و تشخيص دانشجويان مذكور مبتلا به اختلالات روانشناختي دانشگاه علامه طباطبايي/ علي اسماعيلي -دكترعليرضا مقدس
61) اعتباريابي مكانيزم‌هاي دفاعي و روش‌هاي مقابله‌اي در افراد دچار اختلال اضطراب منتشر و افسردگي اساسي/ دكترحسين قمري گيوي-ضرغام نظام زاده
62) بررسي تاثير آموزش بيوفيدبك در كاهش تعداد تيك حركتي/ ليلا كريمي فرشي -دكترمحمدنقي براهني -دكتر حسن عشايري
63) بررسي ميزان سلامت رواني دانش‌آموزان استان مازندران/ علي رمضاني پور
64) بررسي كارايي و اثربخشي شيوه درماني فراموش شده در شناخت درماني/ زهرا اندوز
65) بررسي تفكر كليشه‌اي نسبت به جنس در دانش‌آموزان و دانشجويان دختر و پسر/ دكترسوزان امامي پور -دكتر حسن شمس‌اسفند آباد
66) بررسي و سنجش ميزان فرسودگي شغلي و ابعاد آن در كاركنان شركت ايران خودرو/ حميد رضا چراغي -عليرضاوليزاده زرنقي-محمدمهدي طباخي- عباس امامي
67) رابطه بين باورهاي منطقي با وضعيت تحصيلي(افت ، مشروط شدن و پيشرفت تحصيلي/ حسن‌علي ويسكرمي -دكتر علي دلاور-دكتر حسن احدي
68) رابطه كمال گرايي با عزت نفس در نخبگان ورزشي و افراد غيرنخبه/ مجيد برادران
69) بررسي رابطه هوش هيجاني با هوش اجتماعي در دانشجويان دانشگاه اصفهان/ دكتر احمد يارمحمديان
70) بررسي عوامل محيطي ، شخصيتي و سبك حل مساله موثر بر فرار دختران از مراكز شبانه روزي/ زليخا قليزاده-دكتر عباس بخشي پور
71) ارزيابي روانشناختي دختران فراري با توجه به تعداد موارد محكوميت قضايي و تكرار فرار/ زهرا – ميترا گدازنده-دكتر علي‌اكبر بندشاهي-دكتر حسن سيدآبادي
72) رابطه بين سبك‌هاي يادگيري كلب و سبك‌هاي ويتكن و پيشرفت تحصيلي دروس رياضي ، زبان ، فيزيك و شيمي دانش‌آموزان پايه اول دبيرستان‌هاي شهرستان بابل/ حسن تقي پور كران-عليرضا همايوني-دكتر پروين كديور
73) مقايسه تعهد سازماني كاركنان شركت‌هاي رسيندگي و بافندگي قدس ( دولتي ) و بافناز (خصوصي ) شهر اصفهان/ كوروش اسماعيلي- الناز رمضاني
74) نقش ويژگي‌هاي كم دامنه شخصيت و خلاقيت بر استعداد و عملكرد كار آفريني/ دكترزينب خانجاني -دكتر همايون مهين
75) رابطه ميان هوش هيجاني و سازگاري تحصيلي دانشجويان ترم اول دانشگاه اراك/ حميد رضائيان
76) مقايسه نگرش‌هاي دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان‌هاي اهواز با والدين و نزديكترين دوستان هم‌كلاسي آنان/ دكترميترا محمودي -دكترمهناز مهرابي‌زاده هنرمند
77) مقايسه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز با سبك‌هاي يادگيري متفاوت از لحاظ ويژگي‌هاي شخصيتي ، انگيزه پيشرفت و عملكرد تحصيلي/ رجبعلي محمدزاده ادملايي-دكتر منيجه شهني ييلاق-دكتر مهناز مهرابي‌زاده هنرمند
78) بررسي اثر بخشي روش‌پذيرش و تعهد درماني دركاهش ميزان اضطراب رياضي دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه/ احمد عابدي-سيدكمال صولتي-دكتر حميدرضا عريضي-مريم تاجي
79) بررسي نقش عوامل موثر بر انگيزش تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستاني سراسر كشور/ جواد كاووسيان-دكتر پروين كديور
80) مقايسه ميزان پرخاشگري نوجوانان كانون اصلاح و تربيت و نوجوانان فراري/ راضيه مخبريان‌نژاد
81) بين صفات شخصيتي و رضايت شغلي كاركنان كارخانه تراكتورسازي ايران/ دكترميرتقي گروسي فرشي-حسين قراباغي
82) بررسي رابطه بين نگرش‌هاي مذهبي بر هوش هيجاني و سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه اصفهان/ عليرضا بابادي -مهدي اصفهاني-لهام فروزنده
83) بررسي رابطه بين هوش ، تعامل عاطفي والدـ كودك ، عزت نفس ، منبع كنترل و شيوه‌هاي مقابله با استرس در نوجوانان / اعظم هادي خامنه
84) بررسي ارتباط استرس‌هاي شغلي و اختلال افسردگي و اضطراب در پرستاران بيمارستان‌هاي آموزشي ـ درماني دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 1384/ دكتررحيم خليل‌زاده -رويا ياوريان-حميدرضا خلخالي
85) بررسي رابطه ساده و چندگانه ويژگي‌هاي شخصيتي با تعهد حرفه‌اي در پرستاران برخي از بيمارستان‌هاي شهرستان اهواز/ زبيده جزايري-دكتر عبدالزهراا نعامي-دكترحسين شكركن -منوچهر تقي‌پور
86) رابطه بين عملكرد خانواده و خلاقيت فرزندان دانش‌آموز دختر و پسر دبيرستاني شهر ورامين در سال تحصيلي 81-80/ مريم محمدزاده
87) تاثيرسازگاري بهبودپذيري خانواده بر فرايند‌هاي مقابله و سلامت رواني كودكان مبتلا به سرطان/ دكتر مريم وفايي, دكتر فريده باستاني-الهام ولي ميرزا
88) بررسي جايگاه سبك‌هاي دلبستگي در ساختار پنج عامل بزرگ شخصيت/ مهدي رضا سرافراز-كتر سيد احمد ميرجعفري
89) هنجاريابي مقياس نگرش‌هاي ناكارآمد ( ويسمن 1979) و بررسي ساختار عاملي آن ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران/ حسنيه گودرزي
90) مطالعه ارتباط ميان الگوهاي دلبستگي و شيوه‌هاي همسر گزيني/ دكترمسعود عارف نظري -هدي احمدي-پيده بخت-ريسا پيوندي-ذررفعت جاه-هدي شاه ‌نظري-بيتانصراللهي
91) رابطه شيوه‌هاي حل مساله با سازگاري زناشويي در دانشجويان شهيد بهشتي و مقايسه دو جنس/ مريم فروغان فر
92) شيوع ،‌ عوامل وآثار همسر آزاري در مراجعين زن دادگاه خانواده همدان/ دكترمنيژه كرباسي
93) بررسي ميزان اثر بخشي طرح استاد مشاور در كاهش آسيب‌هاي آموزشي و فرهنگي دانشجويان در خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر/ دكتر سيمين حسينيان- دكتر سيده منور يزدي – دكتر علي بني اسدي
94) ساخت و اعتباريابي مقياس كمال گرايي چند بعدي تهران/ دكترمحمد علي بشارت
95) مقايسه اثربخشي روش مطالعه‌ي مردر و روش مطالعه‌ي مشاركتي بر روي درك مطلب، يادداري و دانش فراشناختي/ سيده ماهرخ موسوي -دكترصغري ابراهيمي قوام آبادي
96) كاربرد خانواده درماني شناختي رفتاري در درمان اختلالات اضطرابي ( اختلال اضطراب منتشر)/ منيژه پيرجليان
97) بررسي كارايي و اثربخشي هوشياري فراگير مبني‌بر شناخت درمان در درمان و جلوگيري از عود و بازگشت افسرده خويي/ حسن حميدپور –دكتر سيد محمود طباطبايي
98) ساخت مقياس ايراني آمادگي اعتياد (IAPS) / دكتر يدالله زرگر
99) ويژگي‌هاي روانسنجي مقياس تكميلي به موادMMPI-2 در بيماران داراي اختلال وابستگي مواد و مقايسه آنها با يك گروه غير معتاد/ جعفر ممقاني - دكتر غلامحسين جوانمرد
100) بررسي مقايسه‌اي كيفيت روابط اجتماعي و حوادث استرس‌زاي زندگي در دو گروه بيماران كرونر قلب و افراد غير بيمار/ هلن خوسفي –دكتر بهروز بيرشك – نادر منيرپور
101) بررسي ارتباط جدايي روان شناختي با سلامت رواني وتاثيرشناخت درماني گروهي در بهبود عوارض رواني ناشي از آن / ريتا لياقت
102) بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي براساس ابعاد شخصيتي نظريه يونگ و پرسشنامه سبك شخصي (PSI) هوگان ـ چمپاين و نقش آنها در يادگيري زبان انگليسي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور/ عليرضا همايوني –ربابه پوراحمد - محمدحسين عبداللهي
103) بررسي تاثير برون گرايي و درونگرايي در انتخاب رنگ‌هاي گرم و سرد دانشجويان مقطع كارشناسي گرايش‌هاي علوم انساني/مرضيه سلطاني – عليرضا بابادي
104) بررسي ظرفيت عملياتي كودكان شنوا و ناشنوا/ بتول اخوي راد
105) بررسي عوامل فشار‌زاهاي رواني دانشجويان دخترو پسر دانشگاه شهيد چمران اهوازومقايسه برخي از ويژگي‌هاي شخصي دانشجويان از لحاظ اين عوامل/ دكترناصر بهروزي

http://davary.com/seminars/second_congress_of_ipa_iranian_psychological_association_articles.aspx


منبع این مقاله : مرکز مشاوره و روانشناسی
http://www.mehrnooshdarini.com

آدرس این مطلب :
http://www.mehrnooshdarini.com/modules.php?name=News&file=article&sid=110